E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
18 Jul 2017 21:16

Det er ikke så sært. 9/11 var et af menneskehistoriens største traumer. Og det er vel at mærke ikke fordi der væltede et par højhuse. Var det så bare det. Det er på grund af ALT DET, der fulgte efter og stadig følger i en linds strøm. Et traume kan KUN opløses ved at sætte tilstrækkeligt lys på det kollektivt-psykologisk 'mørke', der er akkumuleret. Vi slipper ikke for det.

Djævelens kunstværk
Vi husker, hvordan vi var nogen, der blev forargede, da komponisten Karlheinz Stockhausen kaldte begivenheden for 'Djævelens kunstværk'. Vi opfattede det som et usmageligt udsagn fra den - i manges øjne og ører - største af det forrige århundres musikalske avantgardister. Han fik aldrig rigtig mulighed for at dementere udsagnet, og tiden og de overvældende bunker af materiale, der afslører fænomenet, har på underlig vis givet ham ret. Det var på alle måder en satanisk, iscenesat begivenhed. Hvad han egentlig mente med sit udsagn, tog han med sig i graven. 

 

 

 

Hvorfor skal vi beskæftige os med det? 
Det skal vi af samme grund som Holocaust. Hvis ikke tilstrækkelige mængder af sandheden kommer frem, vil den kollektive undervisthed skulle leve videre med løgnen for evigt. Den - vores underbevidsthed - ved det allerede i forvejen. Hvis vi lægger øret til, kan vi høre dens tavse skrig. Hvis ikke den får lov til at fremlægge sin beretning, vil den gnave som en orm vores liv. Det er ikke kun et amerikansk anliggende. Det er i allerhøjste grad et Verdensanliggende. Og Verden kan ikke leve med, at så beskidt en handling er forbigået i fej tavshed.

Husk: en løgn er aldrig stabil og skal derfor vedligeholdes hver dag. En sandhed hviler i sig selv. Husk endvidere, at Hitler sagde, at hvis man skulle lyve, skal man gøre det stå stort, at folk ikke opdager det.

Følgende er en del af de ENORME mængder af oplysninger, der er fremkommet siden 11. september 2001. 

103 tilfældigheder
1
Alle tre bygninger - de to tårne og bygning 7 var alle leaset af den samme person. Det skete 3 uger før deres sammenfald. Forinden havde han nået at få en - skulle det senere vise sig - meget præcis og fordelagtig genforhandling af sin forsikringskontrakt i land, bla. ved at få indføjet en klausul om et evt. terroristangreb! Ret usædvanligt og ikke et før. Hans indskud var 50 mill. dollars, hans udbytte blev 6 milliarder!
2
Alle tre bygninger kollapsede i frit-fald-hastighed, 15 sekunder. Loven om forudsigelse af momentum kræver minimum 45 sekunder. Der ville under normale omstændigheder have været modstand på hver etage. Det var der ikke. OG under forudsætning af, at stålkonstruktioner af den type, der var tale om bare falder sammen.
3
Alle bygninger falder sammen på en karakteristisk måde: 'i deres eget fodspor', hvilket kun sker via kontrolleret sammenstyrtning (demolition)
4
Brandmænd, politifolk, sikkerhedsmedarbejdere, reportere og mange øjenvidner beretter om eksplosioner, der kan høres inde i bygningerne. Dette nævnes aldrig i mainstream-medierne.
5
Billederne fra øjeblikket, hvor flyet rammer bygningen, viser en type eksplosion, der foregår simultant ved alle 4 facader af etagen.
6
En brandmand beskriver det: han så tilbage og hører 'tju-tju-tju' eksplosionslyde, før hver etage falder sammen - som om alt bliver blæst væk inden sammenfaldet.
7
En hel masse brandmænd har omtalt disse fænomener, men sidenhen har de ikke udtalt sig længere. Mange har talt om disse 'bomber i bygningen', men deres arbejdskodex forbyder diskussion af disse emner. De er derfor aldrig nået frem til aften-nyhederne.
8
Pentagon er uden sammenligning planetens mest bevogtede bygning. Der er flere overvågningskameraer her end noget andet sted i Verden. Myndighederne har nægtet af frigive billeder fra disse kameraer - bortset fra en enkelt optagelse fra en parkeringsplads, der ikke viser nogen Boing 757 på vej ind i bygningen. En anden optagelse fra et hotel i Arlington, Virginia, der heller ikke viser nogen flyver, blev konfiskeret af FBI og er kun blevet frigivet efter et sagsanlæg.
9
Hvor kan man spore ideen første gang? En neo-con-tænketank skitserer i 2000 i et dokument, et manifest, ved navn 'PNAC' (Project for the New American Century), at det vil være svært for USA at opretholde dominansen ind i det ny århundrede - medmindre der indtræffer en hændelse som Pearl Harbor 'a catastrofic and catalyzing event - Like a New Pearl Harbor' (man kan herefter muligvis gå baglæns med formodninger om, hvad der egentlig skete her, jf. Forbes journalist Benjamin Fulfords beskrivelse af den gamle japansk-amerikanske-engelske forbindelse mellem de store bankfamilier og kejserfamilien). Et medlem af det engelske parlament, Michael Meacher, fortæller, af dette dokument var superviseret af Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Jeff Bush (lillebror til G.W.), John Bolton, Richard Pearl og Louis Libby, altså de samme personer, der havde dannet denne tænke-tank. Det handler ganske kort om fremtidens kontrol med Mellemøstlig olie. Rapporten (the draft) fremkommer 12 månder før 9/11
10
Bush måtte 're-thinke' iflg. ham selv. Men for folk rundt omkring ham - gruppen af neo-cons i Washington - var det ikke nødvendigt at re-thinke. Allerede før hans genvalg skrev de det omtalte manifest. Alt hvad de ønskede og skitserede i manifestet skete sidenhen. De ønskede, at USA fuldstændig opgav at støtte FN's Antiballistiske Missiltraktat. De ønskede permanent militær tilstædeværelse i form af baser bestemte steder i Verden, Filipinerne, Georgien og Irak. De ønskede regimers fald og forandring som et mål for krige. Og ikke kun i Irak. De ønskede den amerikanske hær som en global militærpoliti-enhed ('Global Constabulary') til at forhindre enhver udfordring til USA's dominans. Og her er det så, at manifestet (PNAC) nævner usandsynligheden for alt dette .. medmindre der indtræffer en bestemt type katalytisk begivenhed som Pearl Harbor, der som bekendt med ét slag bibragte motivationen til og befolkningens accept af USA's engagement i 2. Verdenskrig.
11
Det der kaldes 'War on Terror' er med et bedre ordvalg i sin oprindelse en kampagne for at sikre USA's dominans i Verden i det næste århundrede. Man ved, at denne dominans med største sandsynlighed bliver tabt. Man har forudset Kina og Indien komme op på siden og overhale i fuld fart. Man har forudset den amerikanske økonomi falde fra hinanden i nær fremtid med bla. en enorm gæld. Man har hørt store lande tale om at gå over til anden valuta til at betale fx olie med. Man har set olien 'truet' af helt andre energiformer (ikke sol og vind, der allerede er lettere forældet - dette er et kapitel for sig..). 'War on Terror' bliver af the neo-cons betragtet som starten på 3. Verdenskrig. Siden Koreakrigen har USA non-stop været i krig med nogen etellerandet sted på kloden. Våbenproducenterne har nu selv overtaget forretningen og beslutningerne om at indlede disse krige. Det kan kaldes for 'krigs -kooperatisme'. Kooperatisme har også en anden betegnelse, et ord som ingen bryder sig om at bruge.
12
Dette projekt er i virkeligheden alt for 'hi-profile', altså undfanget på for højt en niveau og fremme i det synlige felt i en grad, at man dårligt kan kalde det for en konspiration. En klassisk 'konspiration' er trods alt ikke andet end en 'skummel kælderplan'. Om den bliver til noget eller ej er ikke egentlig afgørende. Taktikken tager i betragtning, at noget så stort ikke kan opdages. Hitler 'lærte' os, at hvis man ville lyve, skulle man gøre det så stort, at ingen opdagede det. En myre opdager ikke, at der står en hund og pisser på den, da den er ufattelig i sin størrelse. En konspirationsteori er netop den skrøne, som er blevet opkastet som den officielle forklaring, som vi forventes at godtage for tid og evighed. Og som de allerfleste ukritisk åd.
13
Den gruppe af personer - the neo-cons - planlagde simultant Irak-krigen i alle detaljer. Ved deres sidelinie befinder sig folk, der har været med hele vejen, og som besidder enorm erfaring i at producere succes'er - hvis man fx. kan kalde Vietnamkrigen en succes. Men for Henry Kissinger var den en succes, for man opnåede det, man ville. Da Kissinger efter 9/11 intetanende stiller op til et interview med en journalist, har han ikke forestillet sig, at denne journalist har lavet en grundig research i Kissingers mulige indblanding og eventuelle interesser i noget, der har med sagen at gøre. På et tidspunkt spørger intervieweren: 'Hr. Kissinger, har De evt. en saudiarabisk klient, som de har lyst til at fortælle om?' Kissinger er lamslået og sidder næsten et helt minut uden at sige noget. Derom senere.
www.pnac.info, www.infowars.com
14
Om morgenen 9/11 befandt 'Norad', der er det amerikanske militærs super-avancerede varslingssytem sig midt i noget, der kaldtes for 'Vigilant Guardian', som var en stor 2-ugers øvelse i bekæmpelse af terroristangreb. Det inkluderede - overraskende nok og helt ned i detaljen - et terroristangreb på WTC med kaprede fly. Vicepræsident Dick Cheney kontrollerede Norad på det tidspunkt, hvilket er første gang i historien, at en vicepræsident var direkte i spidsen for et militært agentur. Siden dannelsen af agenturet havde generaler altid haft fuld beføjelse til at skyde fjentlige fly ned. Dick Cheney tillader 3 måneder før 9/11 Donald Rumsfeld at overtage kontrollen, så han alene kan bemyndige den slags, og generalerne herefter er ubemyndigede.
15
Efter 9/11 beordrer FAA-senior-controller (Federal Aviation Administration) alle bånd fra flyovervågningen destueret.
16
Den eneste grund til, at øvelserne kom for dagen var, at nogle militærfolk kom til at 'prale af' at de havde holdt øvelser på selve dagen for angrebet. Grunden til at de pralede var så højlydt, at de aldrig havde hørt om de konkrete planer, og derfor ikke vidste, at de kom til at røbe noget, de ikke måtte.
17
2 år før hændelsen er der eksempler på, at luftvåbnet holdt øvelser i at nedkæmpe kaprede fly på vej mod mål i USA. Condoleza Rice stiller sig op efter angrebet og siger, at 'de var fuldstændig overrumplede, og havde da aldrig forestillet sig, at sådan noget kunne ske'. Pentagon havde en specifik øvelse 5 måneder før, der simulerede et kapret fly, der ramte bygningen.
18
Om morgenen 9/11 troede overvågningsfolkene, at der blot var tale om endnu en øvelse. 
19
Samme morgen 9/11 var alle fly over Canada eller over Atlanten for at nedkæmpe et simuleret russisk flådeangreb. De 3 F-16-fly, der skulle have beskyttet Pentagon fløj rundt over North Carolina.
20
Norman Mineta, der var transportminister (Secretary of Transportation), beskriver Dick Cheneys besynderlige opførsel på dagen 9/11. Der kommer en ung mand ind med jævne mellemrum og meddeler: 'de er nu 30 miles væk', dernæst: 'de er nu 15 miles væk' og til sidst 'de er nu 10 miles væk. Står ordren stadig ved magt?' Dick Cheney snerrer ad ham og siger: 'Selvfølgelig! har du måske hørt noget om det modsatte?!' - Andrews Air Force Base befinder sig netop 15 miles fra Pentagon, og ingen fly letter herfra før efter eksplosionen i Pentagon. De har, må man formode, set og hørt alt, men har fået ordre om at blive på Jorden.
21
Selvom de 'war games', krigs-simulationer, der blev udført før og under 9/11 i alle detaljer mimer hændelserne, hævder man bagefter (som Condoleza Rice), at man ikke kunne have haft nogensomhelst anelse om mulighederne for disse begivenheder. 
22
Der var hele 15 øvelser undervejs (Vigilant Guardian, Northern Vigilance, Northern Guardian, Crown Vigilance, Vigilant Warrior, Global Guardian, Apollo Guardian, Amalgam Warrior, Tripod II NYC, Timely Alert II, NRO Plan Crash Drill, Operation Northern Watch, + 3 til, som er røget i svinget ..)
23
Lignende øvelser på landJorden (simulationer af eksakte lokaliter og hændelser i undergrundsstationer) finder sted før angrebene i London i 2005. Dette er et kæmpe-område, der også kunne beskrives.
24
'Able Danger - Able Warrior' er de simulerende parter i den årlige øvelse, hvor en håndfuld dobbeltagenter simulerer 'able danger' i form af fx. hi-jackere og i slutningen af øvelsen griber 'able warriors' ind og stopper spillet. Denne gang blev der ikke grebet ind.
25
Bygning 7 brændte iflg. forklaringen, men alle tegn tyder på demolition - på dansk 'kontrolleret nedrivning'. Manden, der leasede den, indrømmer faktisk selv, at han gav ordrer til, at det blev 'pulled'. Hans navn er Larry Silverstein. Han siger selv, at han blev ringet op at brandvæsenet, der sagde, at de ikke mente, at de kunne holde ilden tilbage, så de bad om, at den blev 'pulled'. Ordet er et faginternt ord i nedrivnings-branchen og som sådan en fortalelse fra hans mund. I Silversteins seneste opdatering af forsikringspolicen til bygningerne var en klausul om terroristangreb. Efter ødelæggelsen går han i retten for at få dobbelt udbetalt ... da der jo var tale om en dobbelt flykapring. Han fik udbetalt 7.000.000.000 dollar!
26
Bygning 7 var kommandocentret for hele komplekset og kontorer for: Salomon Smith Barney, IRS Regional Council, U.S. Secret Service, CIA, Forsvarsministeriet, Amerian Express Bank International, Standard Chartered Bank, Provident Financial Management, ITT Hardford Insurance Group, First State Management Group, Inc., Federal Home Loan Bank, NAIC Securities, Securities & Exchange Commission, Mayors Office of Emergency Management.
27
Kilder opgiver, at det blev ramt af stumper fra bygning 1, andetsted står der, at det brændte som en kæmpefakkel. Bygningen var intakt, men på en eller anden måde vidste redningsfolk, at bygningen ville falde. Da den falder, sker det pænt på 6,5 sekunder. Silverstein taler om en beslutning fra brandmændene inde i bygningen. Men der var ingen brandmænd i bygningen, det var blevet beordret ud kl. 11.30 samme morgen.
28
Slow-motion optagelse af styrtet viser, at det først er den inderste søjlestruktur i bygningen, der falder. Det gør man i kontrollerede styrt, da den ellers vil falde udad fra midten.
29
Borgmester Giuliani, der havde til huse i bygningen, havde den dag valgt andetsteds at opholde sig. Bygningen er en stålramme-bygning og er i så fald den første i Verdenshistorien, der er faldet sammen pga. ild. En storbrand fra et hotel i Madrid viser, hvordan et hus kan udbrænde totalt, men at stålkonstruktionerne er intakte. Her sker det ganske usandsynlige for hele 3 bygninger samme sted på samme dag.
30
Man kan spørge, uden dog at få svaret, om bygningen var commadocentret for hele planen om 9/11?
31
Noget andet, der gik tabt på 6,5 sekunder var enorme mængder bevismateriale om forretningssvindel. Der var verserende kæmpesager om svindel udført af Worldcom og Enron. Og om den 70 milliarder store sag om Californisk el-svindel. Der var - og dette kan ikke bevises - formodninger om, at gamle arkiver, der beskrev den neddyssede sag efter 2. Verdenskrig om Prescott Bush (GWW Bush's far) og hans forbindelse med nazisterne også forsvandt.
Iflg. Dr. Bill Deagle var 9/11 event'en et bestilt job af jesuitterne vi Project Omega. Det er et organ, der kontrollerer de store efterretningsvæsener og er en udløber af nazisternes projekt. Det har til huse i underjordiske faciliteter i Denver Colorado, har adgang til supercomputere, blev installeret der i sin til af George Herbert Walker Bush, daværende chef for CIA, præsidenter har ikke adgang til stedet.
32
Danny Jowenko er en hollands expert i kontrolleret nedrivning. Da han et par dage efter - uden i forvejen at vide noget om bygning 7 - får videooptagelser af styrtet forevist, er han straks 100% sikker på, at det er kontrolleret. Han konstaterer, at de sprængte søjlerne fra midten og ud og resten faldt derefter. Hans øje ser det med det samme.
33
Stål smelter ikke ved ukontrolleret afbrænding af jet-brændsel. Stål smelter først ved 1500 grader. Det kræver enten en ovn eller det middel til eksplosion kaldet 'thermite' - på dansk vistnok 'nanotermit'. En ukontrolleret brand giver rød-orange flammer og producerer temeraturer på højst 1200 grader. Højere temperaturer kræver en kontrolleret tilførsel af ilt som i en specialovn.
34
Thermite er FE2O3 + 2Al og kan, når antændt, skabe ekstreme temperaturer, der smelter stål. Det bruges af militæret, og er - må man formode pga. dets farlighed - ikke i handelen. Der var smeltet og bøjet stål ved foden af de høje bygninger. Folk der ser på det bagefter, har aldrig set noget lignende. Se også Niels Harrit om hans fund af udetoneret nano-thermit i resterne af bygning 7 - 'the loaded gun'.
35
En biprodukt af ild og thermite er produktionen af Al2O3 - aluminium-oxid, der giver hvid røg. Der kommer meget hvid røg ud på alle etager i det splitsekund, hver etage i bygningen kollapser.
36
Ydermere fandt man forekomsten af svovl, der sammen med thermite sænker ståls smeltepunkt. Det er muligt via mikroskop at spore, hvorvidt thermite har været i anvendelse - det kræver bare, at nogen får den ide, og at de får tilladelse til det. Thermite har været kendt siden 1893 og består af pulveriseret rust og aluminium, men i nano-teknologiens tid er det blevet forfinet og kan blandes med andre materialer, så det får forskellige egenskaber. Noget af det kan brænde, bøje, smelte og svejse stål, andet kan eksplodere. Det kan også bruges som raketbrændstof. I civilteknologien er det mindre udbredt end i militærteknologien. Forsker ved Kbh. Universitet Niels Harrit har forsket specielt i emnet, og har også været med til at publicere en rapport om fundet og analyserne af ureageret nanotermit i resterne af Twin Towers. Niels Harrit kalder det for 'the loaded gun' og ikke som man normalt plejer at sige: 'the smoking gun'. Strengt taget er det jo begge dele, når man taler om det samlede billede, men han er nødt til som forsker at nøjes med at udtale sig om dette ene forhold.
37
Når man skal sænke store bygninger, svækker man altid strukturen i bunden af konstruktionen, før man sprænger længere oppe. En senior-ekspert på området udtaler: vi sprænger ved søjler i bunden. Så smadrer vi det i toppen for at få det til at starte. Dernæst aktiveres eksplosioner på alle etager hele vejen ned. Alle eksplosioner har en timer på dem. Når søjlerne ryger, falder hver etage, påvirker etagen nedenunder, og de bliver ved helt til bunden. Det skal ideelt set ske i ét hug.
38
Det er nærmest en kunstform at få en bygning til at lægge sig ned i sit eget 'fodspor', og det sker ikke af sig selv. Det kan beskrives som 'kunsten at splintre en bygning i millioner af stykker og få den til at lægge sig i sin egen kælder. Man vil undgå skader på omgivelserne.
39
Man bruger et vinkelsnit i bunden af søjlerne, der får hele bygningen til at flytte sig en lille smule sidelæns og dernæst lægge sig. Det er beskrevet af amerikanske eksperter i branchen - skyskrabernes hjemland. Der var stumper af stålsøjler med vinkelsnit i bunden af ruinerne fra 9/11.
40
Der var 2 millioner tons murbrokker fra tårnene. Hvis ikke kældrene havde været sprunget først, ville de ikke være sunket i Jorden på den måde, de gjorde. Der blev hørt ekskplosioner af de interne teknikkere inden styrtet. Der var et par stykker, der kom til at åbne ind til et teknikrum, og alt var tilsyneladende fuldstændig ødelagt. De skyndte sig ud af huset.
41
Når man viser de smeltede stålkonstruktioner til eksperter, har de aldrig set noget lignende i deres liv.
42
Brandmændene og oprydningsfolkene fortæller, alt var pulveriseret i ruinerne. Der var ikke et eneste skrivebord, reol, lampe, computer, stump af mobiltelefon tilbage. 
43
Personen, der var ansvarlig for sikkerheden i bygninger og for Dallas lufthavn, der var linket til begivenheden var Marvin P. Bush, præsidentens lillebror. Han var fra 1993-2000 'Principal, Securacom/Stratesec'. Dette firma fik en 8.3 million dollar kontrakt om et nyt sikkerhedssystem løbende fra 1996-2000. En andet familimedlem, Wirt D. Walker, var CEO for fimaet mellem 1999-2002. Var det kun sikkerhedssystemet, der blev installeret i disse år eller var det også noget andet? Man kommer til at tænke på scenen i Die Hard 1, hvor den sidste sikkerhedslås kun kan brydes af terroristerne ved en 'general power-shut-down'. Dernæst tænker man videre til slutscenen, hvor Bruce W.'s kone i filmen siger til skurken: 'Du er overhovedet ikke en terrorist. Du er bare en gemen tyv'. Skurken bliver voldsomt fornærmet og snerrer tilbage: 'Jeg er er aldeles ikke en gemen tyv. Jeg er en FREMRAGENDE tyv!'
44
Scott Forbes, database-administrator IT-afdelingen, rapporterede om en næsten total strømafbrydelse i bygningerne i hele weekenden op til 9/11. De blev adviseret et par uger før om, at det ville forekomme. Det var i så stort et hus en meget kort frist til at sikre alle databanke i et kæmpe datacenter på 97. etage. Så i perioden var der ingen sikkerhed i hele bygningen. Alle kunne gå ud og ind. Alle sikkerheds-videokameraer var lukket ned. Der blev af mange set folk gå rundt i bygningen i overalls med kabelruller og trak ledninger. Man fik at vide, at det var opgradering af internetkabler. Efter at have arbejdet i døgndrift på at sikre data for sit firma og udmattet af overarbejde, tog Scott - tilfældigvis - fri d. 9/11. Kun derfor overlevede han for at kunne fortælle om det. Fra sit feriedagssted i New Jersey så han TV-optagelserne og var med det samme klar over, hvad mændene i over-alls havde lavet. Han rapporterede flere gange til diverse myndigheder, men blev konsekvent ignoreret hver gang.
45
Ben Fountain, en finansfond-medarbejder, fortæller om usædvanlige evakueringer, der blev beordret i Twin Towers i ugerne før 9/11.
46
Nogle fortæller om, at bombe-hunde blev fjernet, at sikkerheds-advarslerne blev uventet afbrudt.
47
Selvom Twin Towers var byens vartegn, var de kæmpe underskudsforretninger.
48
Der var masser af asbest rundt om de indre konstruktionerne, der siden opførelsen blev bedømt som cancer-frembringende. Det var blevet opført netop dengang, da man uhæmmet og uvidende brugte dette materiale. Det blev forventet, at man ryddede op, men arbejdet ville ha været så omfattende, at det var nærmest uladsiggørligt, og intet forsikringsselskab var villig til at dække omkostningerne. De stod endvidere i vejen for byfornyelsen på Manhattan.
49
William Rodrigues (ansat i mere end 20 år i bygningen og kendte den ud-og-ind) var den sidste tiloversblevende og stadig i dag overlevende. Han hørte mærkelige lyde fra 34. etage. Denne etage var helt tom, intet var der, ingen indre vægge, elevatoren stoppede der ikke. Lydene var, som om meget tungt udstyr med metalhjul blev kørt henover gulvet. Han blev instinktivt meget bange for disse lyde. Men han blev alligevel heltmodigt i bygningen til det sidste og var med til at redde mange liv.
50
Scott Forbes (IT-manden med databaserne, der tog fridag) hørte lignende lyde fra 98. etage - altså lige over hans arbejdsplads på 97. med databaserne og sikkerheden. Det lød som ombygningslyde. Etagen var også tom. Det var lyde af tungt maskineri, trykluftshamre, osv. Det blev bemærket, at gulvene nærmest rystede. Da han en enkelt gang åbnede dørene for at kigge, var det meget bizart, for det hele var tomt! Han fortæller også om meget støv i luften om morgenerne i ugerne op til 9/11. Der lå gråt støv i vindueskarmene og ved udluftningerne.
51
Disse konstuktioner overalt i bygningen startede, da Larry Silverstein overtog leasing-kontrakten.
52
Når man læser den officielle rapport fra den nedsatte kommision om 9/11 forventer man en fyldestgørende rapport, hvor alle relevante spørgsmål er blevet stillet. Rapporten var ikke seriøs og på ingen måde fyldesgørende. Først og fremmest obstruerede Bush-administration rapporten i flere måneder. Det var ikke kongressen, der overtalte dem i sidste ende, men familier til de omkomne og overlevende, der pressede på. 
53
Først bringer de listen på 19 hovesagelig saudiske flykaprere. Men man ved, at 5-6 af dem allerede lige efter angrebet gik rundt i levende live på gaden i Mellemsøsten. Det nævnes ikke i rapporten. Man ville i det mindste forvente et bud på, hvem de rigtige kaprere i så fald var, men FBI reviderer aldrig deres lister.
54
Bush-administrationen har gjort alt, hvad der stod i dens magt for at forhindre en undersøgelse. Først forhindrede de Kongressen i at lave deres egen undersøgelse. Dernæst stopper de en uafhængig kommision - som f.eks. havde været i forbindelse med Pearl Harbor (Kennedy ... han blev jo også myrdet ..). Da kongressen gjorde det alligevel, censurerede man 28 sider væk fra rapporten. Thomas H. Kean, der stod for den, udtalte, at man ikke fik de oplysninger, man bad om.
55
Bush udtrykker bekymringer for at skulle vidne for en kommision. Han vil da gerne 'besøge dem' siger han - med dybe rynker i panden. Henry Kissinger har det på samme måde. Man husker de spørgsmålstegn, der blev sat ved hans rolle i Vietnamkrigen og ved kuppet i Chile. Kissinger bliver i et interview spurgt, om han måske har nogle saudi-amerikanske 'klienter', som han havde lyst til at fortælle om. Han viser tydelige tegn på utilpashed. Han bliver dernæst spurgt, om han muligvis havde klienter ved navn bin Laden? Og så bliver han fuldstændig paralyseret.
56
Præsidenten indvilger til sidst i at mødes bag lukkede døre og ikke under ed. Dick Cheney er med ... for at sørge for, at han ikke siger noget forkert? 
57
Ved en pressekonference i White House, East Room spørger en nærgående journalist om, hvorfor de møder op sammen og ikke hver for sig. Bush glider af og siger blot, at det er fordi, de har de samme svar på spørgsmålene, og at de 'glæder sig' til at møde op. Taktikken er brugt af forbrydere, der vil sammenkøre deres forklaring. Den ene siger lidt, hvis han siger for meget nikker den anden lidt og overtager. På denne måde fabrikerer man enslydende udsagn - udenfor ed. Det er også derfor, man i normal retspraksis afhører tiltalte hver for sig. Men landets siddende præsident har jo ikke status som 'tiltalt'.
58
Da Bush bliver spurgt lige efter mødet, mener han, at det er bedst, at man 'ikke går i detaljer' med, hvad de er blevet spurgt om.
59
Formanden for kommisionen var fra det republikanske parti. Hans navn var Philip Zelikow, medlem af the National Security Counsil, han arbejdede for Condoliza Rice, under Clinton-administrationen, hvor de var udenfor embedet, og skrev han en bog med hende. Dernæst arbejdede han for 'the transition team', der sørgede for overgangen mellem Clinton og Bush administrationen. Til sidst blev han udnævnt som udenrigsrådgiver for Bush. Som medlem af staben var han 100% indforstået med, hvad staben ønskede skulle frem. Han kunne derfor støtte alt, der havde at gøre med den officielle - og efterhånden totalt gennemhullede, usammenhængende og ikke-underbyggede - teori om 9/11 og udelade alt, der modsagde denne. Nogle folk, der har læst 'The 9/11 Commission Report' kalder den for 'The 9/11 Omission Report'. Navnet beskriver, hvordan den systematisk udelader alt, der ikke støtter den officielle version. Den er også blevet kaldt en 'hvidvaskning' af Det Hvide Hus. Via Zelikows position kom Det Hvide Hus til selv at forestå alle undersøgelser af evt. spor, der førte til netop Det Hvide Hus! Derved er det lagt et skjold omkring alt med tråde til Det Hvide Hus, CIA, FBI, Pentagon og Justitsministeriet.

Hvad med forbryderne? Og hvem profitterer af 9/11 ?
60
5 dage efter 9/11 udtaler Osama bin Laden på websider og på arabiske TV-stationer, at han intet kendte til 9/11. Han udtaler også, at angrebet synes at være udført af individer med deres egen motivation. Før 9/11 levede bin Laden i priviligeret landsflygtighed i Afghanistan, var beskyttet af Taleban, havde masser af penge og kunne opereres for nyreproblemer i Bahrein. Det kunne han ikke herefter, da et land ville blive beskyldt for at huse en eftersøgt terrorist. På en skala fra 0-10 om hvorvidt man profitterer på 9/11, scorer bin Laden 0 points.
61
Hvad med al Qaeda? De blev dannet af CIA i slut-70'erne-80'erne for at bekæmpe de russiske invasionsstyrker. De forsynede dem med uddannelse og våben. Efter den russiske besættelse, modtog de stadig støtte og blev brugt til CIA-støttede projekter. De blev bl.a. brugt i anti-terror-øvelser i USA ('Able-Danger, Able-Warrior'). Efter 9/11 ville det have været umuligt for medlemmer af al Quaeda at udføre operationer i USA, da de jo var kendt allesammen (jf. Bill Deagle, der nævner, at al Quaeda betyder 'the Data Base' - de er simpelthen en liste over agenter). 
Iflg. 'The US Patriot Act' kan der herefter spioneres mod ALLE. Afghanistan blev invaderet og formodede al Qaeda medlemmer blev smidt i Guantanamo-fængslet. På en skala fra 0-10 scorer al Qaeda 0 points.
62
Saddam Hussein da? Siden 9/11 var der konstante insinuationer, at han havde noget at gøre med 9/11. Dernæst blev han beskyldt for at besidde masseødelæggelsesvåben. 8 måneder senere var Irak invaderet, hans regime styrtet. Han blev selv hevet op af et hul i Jorden, holdt som fange i 3 år, som hjerneforstyrret vrag sat for en domstol og henrettet under besynderlige omstændigheder. På en skala fra 0-10 scorer Saddam Hussein .. mindre end 0 points, hvis det overhovedet er muligt. 
63
Hvis ikke de påståede hovedskurke - hvem profitterede da på 9/11? 
Larry Silverstein investerede 50 millioner i et asbestbefængt byfornyelsesprojekt - Twin Towers - der ville koste en milliard at bringe op til standard. Han genforhandler 3 uger før 9/11 forsikringspolicen til at omfatte terroristangreb. Til sidst hæver han 7 milliarder i forsikrigspræmie. På en skala fra 0-10 scorer Silverstein 10 point.
64
Arkitekterne bag PNAC ('pee-nack' - Project for the New American Century) får alle samtlige ønsker opfyldt (se ovenfor). På en skala fra 0-10 scorer PNAC-gruppen 10 points.
65
Dick Cheney tidligere CEO i Haliburton, modtager stadigvæk årlige udbetalinger i meget stor stil fra dette firma, der handler med olie i Mellemøsten, og hvis aktier er steget betydeligt siden invasionen af Afghanistan og Irak.
66
Våbenindustrien har kronede dage. Deres ordrebøger er fulde. Carlyle-gruppen støtter præsidentkampagner, bla. Bush's. Bush-familien har modtaget meget store beløb fra gruppen siden 9/11. På en skala fra 0-10 scorer Bush, Cheney, olie-, og våbenindustrien 10 points.
67
Den amerikanske olieindustri. Over 60% af Verdens oliefelter er beliggende i Mellemsøsten. Uden konstant forsyning fra disse oliefelter fra Irak over den Arabiske Halvø til Afghanistan, ville den amerikanske økonomi kollapse. Der mangler for tiden kun Iran i midten. Men ledningen fra det Kaspiske Hav gennem Afghanistan kan godt gå udenom Iran. Den er dog nødt til at gå gennem Pakistan. Kontrollen over denne ledning skulle også kontrollere deres værste konkurrent, Kina, og kinesernes har brug for olie i deres rivende udvikling. Taleban stod i vejen for at underskrive en kontrakt, men dagen efter, at USA havde fået sin mand ved magten i Afghanistan - Hamid Karzai - blev kontrakten underskrevet. På en skala fra 0-10 scorer de amerikanske olieselskaber 10 points.
68
Den amerikanske regering har fået vind i sejlene i retning mod New World Order. The Patriot Act giver dem ret til at udspionere alle borgere. Der tillades indsamling af dna fra enhver, der er mistænkt for en forbrydelse. Det tillades at arrestere på formodning, uden dommerkendelse, uden advarsel, uden at meddele noget til nogen om det og uden ret for den arresterede til at se en advokat. På en skala fra 0-10 scorer den amerikanske regering - eller rettere: kræfter indenfor regeringen med en totalitær dagsorden - 10 points.
69
Bush står som en stand-up'er, entertainer i et videoklip og praler af, at han samme dag, mens han besøger en skole, så et tændt TV med billeder af flyet, der rammer bygningen og tænker, sikke dog en dårlig pilot, høhø .. Problemet med hans historie er, at dette videoklip først dukkede op næste dag på nationalt TV. Til gengæld er det dokumenteret på film på dagen og stedet, hvor han selv befinder sig, at der kommer en person ind i klasselokalet og hvisker ham i ørene, da det 2. fly har ramt bygning 2.
70
I et klip, hvor Bush bliver spurgt om sine udtalte ambitioner om at 'ændre tonen til det bedre' i Washington og om, hvordan det hænger sammen med, at han - adspurgt om sine kendskaber til de fulde detaljer om 9/11 - kalder det for 'hadefuldt' - i dette klip bliver han fuldstændig mundlam.
71
I en fortalelse fra en US Special Force Kaptajn kommer han til at sige, at World Trade Center blev 'bombet' som indledning til en konventionel krigsoperation i Afghanistan. Der var jo ingen bomber iflg. den officielle version, og det var jo ikke et 'påskud' for at gå i krig.
72
Rumsfeld laver en fortalelse om 'de folk, der skød et fly ned over Pensylvania'.
73
Silverstein kommer med en fortalelse om at 'de' foretog en 'pulling' af bygning 7 på anmodning. Det tager måneders foreredelse af lave en 'pulling' i så stor skala, hvem er 'de', og hvad lavede 'de' så i de andre bygninger. Senator John Kerry bekræfter i et interview, at 'nogen - de' gjorde det på en kontrolleret måde.
74
'Guilty Demeanor' er betegnelse for 'at udvise adfærd som en skyldig'. Regeringen har udvist denne adfærd hele vejen igennem.
75
Ingen som Bush-familien har haft tætte forbindelser med bin Laden familien. Bush startede sit første selskab Arbusto tilbage 1976 sammen med medlemmer af bin Laden familien og deres fonde. Michal Moore nævner ikke i sin 9/11-film, at kodenavnet for Osama bin Laden i CIA var Tim Osman, at han var CIA-agent i 70'erne og blev brugt mod russerne i 80'erne.
76
i dagene efter 9/11, blev 160 medlemmer og ansatte i bin Laden familien fløjet ud af USA i private jets - selvom alle fly havde flyforbud i perioden.
77
En højst besynderlig hændelse i stor skala, som ingen vist siden har hørt om var det, som The Guardian, der i 2002 (Oliver Burkeman i New York Monday, 21 jan 2002) skriver om, at ca. 8.000 Taleban- og al Qaeda-medlemmer blev fløjet ud af Afghanistan i amerikanske militærfly (C-130-transportfly) og fløjet i sikkehed i Pakistan. Havde det været deres opgave at udgøre en trussel i en arrangeret og tilrettelagt krig? Able-Danger, Able-Warrior? Det var så mystisk, at der var CIA-, og FBI officerer, der lækkede historien i forargelse, men efterfølgende er den ikke blevet fulgt op.
78
Ikke kun tilflød der penge til Bush's bror Jeff og hans kampagner, men også broderen Neal fik et klækkeligt tilskud til sin bank 'Silverado'. Broderen Marvin's kontrakter kom i kraftig vækst. Og partiarken, Bush Senior, er blevet det første ex-præsident, der nærmest har solgt sit ovale kontor til olieselskaberne og våbenhandlerne. Bush'erne er for så vidt ikke anderledes end Kennedyerne og Rockefellerne. Men de har hævet spillet til et helt andet niveau. Pengene skaffer dem embedet, og embedet skaffer dem endnu flere penge. Det kan kaldes: The Bush Cycle.
79
Wayne Madsen er tidligere efterretnings-analytiker. Han beskriver Bush Seniors evner til at udnytte sine forbindelser tilbage fra sin tid som kongresmedlem, så direktør for CIA og senere ansat af Carlyle-gruppen  - altså af våbenhandlerne som top-level lobbyist for dem. Senere præsident, så dukkefører for sin søn og nu ... gangster. De betaler ham, og han åbner dørene til oliesheiker, konger, præsidenter, sultaner, regeringer. Og så sælger de våben til dem. Til gengæld får Bush midler fra deres lukrative kontrakter - der så igen bruges til at føre valg-kampagner, så de kan blive siddende, og så videre. Dette er: 'The Bush Cycle'.
80
I 1988 vinder George Herbert Walker Bush valget. På samme tid bliver en kontrakt slået op af den Bahreinske regering om retten til boringer i Golfen. Kontrakten går til et lille borefirma fra Texas kaldes Harken, der ikke har den store erfaren i at bore og heller ikke kapital nok. Pete Brewton fortæller (til en journalist i et BBC-TV-dokumantarprogram). Hvorfor Harken? Fordi G.W. Bush var i bestyrelsen. Senere fik de kapital - masser af den.
81
Før 9/11 var der nogle FBI-agenter, der ønskede at forske i nogle  medlemmer af en indflydelsesrig familie med terror-forbindelser. Et hemmeligt-stemplet dokument mærket 'wf' - fra Washington-bureauet - beskriver det. Disse personer var Omar og Abdullah bin Laden. De var så 'specielle', at de ikke kunne efterforskes. 
Iflg. en jagerpilot, Bill White, forekommer der en mystisk figur, James R. Bath, der administrerer fonde for en magtfuld saudisk familie. Og om gentagne møder med Osama bin Laden, hans brødre og far. Disse fyre kørte rundt i biler og fløj rundt i legetøjs-flyvere - det var 'La-La-Land'. De strør om sig med kufferter fulde af penge. Disse penge havner hos James R. Bath, der hævder at besidde eneretten til at forhandle for bin Laden familien i USA. OG hos George W. Bush's firma Arbusto, og ringen til Harken er sluttet. Så disse penge er en del af den løbende 'Quit Pro Quo' aftale mellem de saudiske familier og Bush-familien. Saudierne var hunderæde for fx. Ayatollah Khoumeini og hans fundamentalister, der truede deres business. De henvendte sig og sagde grundlæggende: hjælp os af med Khoumeini og vi sørger for, at jeres familie får, hvad de har brug for til uddannelser og start af virksomheder. Ingen smalle steder.
82
Fra starten som sin tid som CIA-direktør arrangerede G. H. W. Bush træningskurser hos CIA for den saudiske kongefamilie og deres-palads vagter. bin Laden, eller som de hedder lokalt 'Saudi Binladin Group', var og er den næstrigeste familie efter kongefamilien og var også deres personlige rådgivere. Bin Laden familien etablerer et andet hovedkontor i Huston, Texas, hvor Bush-familien etablerer et tæt forhold til dem. Khalid bin Mafousse var bin Ladens svoger og havde base der.
83
I Afghanistan ønsker Saudierne at danne en muslimsk hær til at smide russerne ud. Hæren kaldes Mujaheddin. Prins Turki al Faisal 'mentorerer' Osama bin Laden til at lede projektet.
84
Saudierne financierer senere Bush Juniors kampagne. Der findes en lov mod kampagnetilskud fra fremmede magter, men man fandt en vej udenom. Man placerer x-antal pengekasser hos nogle sagførere i USA, som så yder et bidrag til kampagnen. Til gengæld har den saudiske ambassadør, Prins Bandar, fri adgang til det ovale kontor. Han laver bare et opkald, og så møder han op. Det er der ingen andre ambassadører, der kan. Så selv så udspekulerede folk som Bush'erne kan til dels også været blev taget ved næsen af saudierne, mens de vendte det blinde, selviske øje til. Grådighedens blinde vinkel. Clinton-administrationen var også i lommen på saudierne. Både Bush og bin Laden'erne deltog i de samme møder i Carlyle -gruppen i Washington.
85
Osama bin Laden - et paradoks. Han er fremstillet som på én gang rig, hjernen bag 9/11 og leder af al Qaeda. Et andet view: Osama er Islams bevidsthed. Han kan være hvadsomhelst, der projiceres over på ham. Når han tilskrives leder af et Verdensomspændende netværk (Yossef Bodansky), der konspirerer mod USA, bliver der ikke nævnt noget om CIA - og det til trods for at CIA-projektet til 8 milliarder dollar i Afghanistan var selve essensen af al Qaeda. Hos Ahmed Rashid, der er pakistansk skribent gennem 20 år, står der meget mere om emnet.
86
Vi ved noget om hans baggrund i Saudiarabien, hans familie, deres forbindelser til kongefamilien og forskellige efterretningsvæsener, bla. det pakistanske kaldet ISI, det saudiske og CIA. Osama bliver sat i forbindelse med CIA i den afghanske krig mod Sovjet. Her bygges træningslejre for CIA. I 1986 hjælper han med til at bygge Khost tunnel-komplekset, som CIA brugte som et hoved-våbendepot, træningscentre og medicinske centre for Mujaheddin. Herefter vander hans historie fuldstændig ud. Vender han sig mod CIA? Folk der har mødt ham, beskriver ham som i meget høj grad tilgængelig for indflydelse, hele tiden i behov for en mentor.
Nafeez Ahmed, en ung forsker fra Brighton, beskriver ham som en brik i et skakspil. Spillet hedder 'Verdens sidste oliereserver':
'Bush-administrationens konsolidering af magt for at forfølge en drastisk, ubegrænset militarisering af udenrigspolitiken i et massivt og uhørt omfang undfanget via en bestemt elites planlægning gennem lang tid, simultant med at hjemlig kritik bliver knust og legitim protest bliver kriminaliseret.'
87
En anden bog beskriver et af deres anlagte redskaber 'The Outlaw Bank - A Wild Ride Into the Wild Heart of BCCI', hvor BCCI står for 'Bank and Credit Commers International'. Den kollapsede efter afsløring af dens massive bedrag og korruption.
88
Jonathan Kwitny's bog 'The Crimes of Patriots - a True Tale of Dope, Dirty Money and the CIA'. Han beskriver en sammenblanding af narkohandel, våbenhandel og CIA.
Disse og mange andre bøger, skrevet af de mest professionelle blandt kollegerne i mainstream-medierne, figurerer som nærmest ikke-eksisterende. Hvornår begynder mainstream-medierne at bringe historierne? Søndag d. 7 februar 2010 bringer danske Politiken endelig noget, der ligner en artikel om emnet. 9/11 Truth-bevægelsen er nået til Danmark. Det kan blive interessant, hvis disse folk har stamina nok til at holde fast. De vil kunne regne med kraftige anslag fra alle sider, og det bliver ikke nemt.
89
Filmoptagelser med bin Laden bragt af CNN viser en person, der har et helt andet ansigt end det oprindeligt smalle med den smalle næse. Han ligner kun på skægget og hatten. Man svindler nu helt åbenlyst med dokumentationen.
90
Mohammed Atta modtog penge fra Pakistansk efterretningsvæsen før 9/11 fra en person ved navn Ahmed Omar Sheik, som indrømmer forbindelsen. Flykaprerne var alle ansatte og betalt af regeringen.
91
10 begrundelser for svindel med flykaprerne:
1/ Deres navne figurerer ikke på de officielle lister over passagerer - hvilket faktisk også er ret svært at arrangere. 
2/ Ingen af dem blev obduceret bagefter. 5-7 af dem er dukket op senere i Mellemøsten som i høj grad levende. Et par af dem er blevet interviewet af The Guardian og BBC. 
3/ Mohammed Attas far blev ringet op af sin søn dagen efter 9/11. Som kuriosum midt i alt dette trøstesløse lort bør der linkes til bugtaleren og komikeren Jeff Dunham hylende morsomme show med 'Achmed the Dead Terrorist' Give us a break og se https://www.youtube.com/watch?v=1uwOL4rB-go
4/ 14 af kaprerne, der skulle have kapret 'Flight 77' boede på et motel uden for NSA (National Security Agency). 
5/ FBI reviderede aldrig deres liste, mens oplysningene væltede frem om levende flykaprere .. der altså skulle være døde. Iflg. en agent kaldet 'Flagg' vidste FBI med det samme navnene på de 19 kaprere, da den var blevet efterladt af Mohammed Atta i en kuffert sammen med ... en terrorist-manual! Kan man udenfor tegneserierne forestille sig en top-proff-trænet-flykaprer rende åbenlyst rundt med en liste og: et manual! 'How to open the cocpit of a 757 and threaten the captain with a hobby-knife ...'
6/ Kaprerne var, med alt det man kender til dem, uduelige piloter, der på ingen måde kunne ha fløjet en Boing 757. Nogle af dem havde fløjet en Cesna 1-mands-flyver. 
7/ Der blev rapporteret om mobilopkald fra højder og hastigheder, hvor de aldrig kunne gå igennem. 
8/ Båndoptagelser fra cockpittet optager samtaler mellem passagerer, der dæmpet pønser på at smadre døren med en rullevogn. Det kan ikke lade sig gøre, kaptajnens kommunikationsanlæg kan ikke høre helt inde i passagerafdelingen, hvilken ville have gjort dem ubrugelige 
9/ Kaprernes sidste ord var 'Allah Akbar, Allah Akbar'. Iflg. muslimske eksperter burde de sidste ord fra en person, der står overfor døden være: 'Der er kun én Gud, Allah, og Muhammed er hans profet'. 
10/ FBI-agent Harry Samit fulgte Mossawi, den eneste dømte, der efterfølgende tilstod sin medvirken til 9/11, selvom det var en helt anden aktion, han havde haft gang i. Samit rapporterede hele 70 gange om mistanken, men blev ignoreret. Mossawi blev holdt i baghånden for at bevare en terrorist, der kunne tilstå.
92
Efter 9/11 raslede priserne på visse aktier og på guld i vejret. Børsmæglerne og guldhandlerne klappede i hænderne. Og det er efter eget udsagn fra folk i branchen. Da USA bombede Irak i 1991 strøg alle oliepriserne i vejret fra 13-40 dollars pr. tønde. Børsmæglerne heppede fra sidelinien: Gå, Saddam, sæt ild til flere oliekilder! 'In Devastation there is Opportunity!' Profit for insidehandel var i ugen omkr. 50 milliarder dollar. Phil Erlanger, der er finans-analytiker, var en af de første til at opdage insiderhandlen. En hel del vidste noget om 9/11 i forvejen. Deres bud var ikke blot normale friske bud, det var usædvanlige, enorme bud (put-options vs. call-options) på fx. WTC og American Airlines. Iflg. Ernst Welteke, formand for tyske Bundesbank, var der meget, der tydede på, at der var mange transaktioner på det internationale marked, der kun kunne udføres med expertviden om de kommende forhold for guld, olie, luftfart og forsikring - alså viden om virkningerne af 9/11, før tiden. En af de ansvarlige var A.B. Buzzy Krongard fra Bankers Trust - senere købt af Deutsche Bank, der havde forbindelser med bin Laden'erne. Det samme med Mayo Shadduck III. Et komliceret felt for ikke-børs-kyndige.
93
'False Flag' er definitionen på:
Skjulte operationer udført af regeringer, virksomheder og andre organisationer designet til at tage sig ud, som om de var udført af andre enheder end dem selv.
Det hentyder også til et gammelt begreb, hvor et skib kan sejle under falsk flag. Enhver sørøverfilm bør have en scene, hvor et engelsk skib nærmer sig og i sidste øjeblik hiver de det engelske flag ned, hejser Jolly Roger og entrer skuden. I luftvåbnet kan man tale 'flying false coats' altså med fjendens eller 3. parts mærker på siden og på vingerne. Almindelig praksis hos regeringer er at iscenesætte en afskyelig hændelse for dernæst at smøre den af på fjenden.
94
I 60'erne blev der lavet en sådan aktion som optakt til at invadere Cuba. Den hed Northwoods Document. Man foreslog at sprænge fly fulde af amerikanere. Listen over døde ville, iflg. papiret, betyde en 'nyttig indignation' hos befolkningen, der var kraftig nok til at starte en krig. Arkitekten i planen hed General L. L. Lemmitzer, Joint Chief of Staff. Han fik godkendelse af planen helt op til niveau med forsvarsministeren. Kennedy var ikke glad for planen. I planen opererede man også med en arrangeret bombning af Washington D.C. for at kunne beskylde Cuba for det. Eller angreb af flåden i Guantanamo-bugten. Strategien kaldes i fagsproget 'problem-reaction-solution'. Motivation er et kodeord.
95
Der er en lang historisk tradition for den slags. Rigsdagsbranden i Berlin d. 27 feb. 1933 var iscenesat af Hitler og kommunistisk terror fik skylden. Inden for 2 uger fik han gennemført en afmontering af den tyske forfatning. Dernæst starter en serie af invasioner med det angivne formål at sikre fædrelandet sikkerhed mod fjenden. Der er slående ligheder med 9/11 og hvad der skete derefter. Det er også blevet sammenlignet med Pearl Harbor, CIA-kuppet i Iran i 1953 kaldet operation Ajax, sænkningen af Lucitania, operationen Tonkin-bugten i 1964, USS Liberty angrebet 1967, Natos strategi fra 1948-1983: 'søg dækning bag hære' kaldet Operation Gladio.
96
Krig føres på 2 fronter: mod fjenden og mod egen befolkning. USA har nu 'The Patriot Act', 'Homeland Security' (samme navn som Hitler brugte), 'The Military Tribunals Act'. De har allesammen til formål at styre landet befolkning ved at indskrænke deres civile rettigheder, så der ikke kan strittes imod det, der kommer.
96
Ældre tyskere, der kan huske 2. Verdenskrig og det tonefald der var  dengang, fik efter 9/11 sære mindelser. En ældre dame sagde: Man kan sige meget om Hitler, men han var rent faktisk folkevalgt. Bush måtte svindle sig til det. Hun refererer til den valgsvindel, som via Bush's bror blev udført før hans genvalg.
97
Ingen befolkning har nogensinde været villig til at gå i krig, medmindre de er blevet narret til det. Instinktet mod fred er for stærkt. Regeringer bygger ikke deres handlinger på, hvad folk ønsker, men hvad de selv ønsker. Der findes i dag skoler, hvor man kan lære 'Perception Management' og 'Information Warfare' for at sikre et minimum af accept.
98
Der findes ingen 'War on Terrorism'. Den amerikanske regering har netop støttet terrorister til enhver tid i det omfang, de fandt det passende. Al Qaeda var jo et instrument for USA, de var dannet, financieret og trænet af CIA. Derfor kan der ikke være en krig mod dem.
99
Det er en gammel engelsk strategi. Man bør kende navnet på Brigadegeneral Sir. Frank Kitson, britisk operationel officer i Kenya under mau-mau opstanden. Heller ikke for ham var det noget nyt, men han skrev en bog om det kaldet 'Low Intensity Operations - Subversion (underminering), Insurgency (omvæltning) & Peacekeeping'. Hvis man har en undergrunds-nationalistisk organisation, og gerne vil miskreditere dem, så skaber man sin egen parallelle organisation. Den skal hedde det samme. Man sender den ud for at udføre umådelige grusomheder, som derefter med stor sikkerhed bliver tilskrevet den oprindelige organisation. Der sker en dæmonisering.
Den parallelle organisation kaldes også for 'modbevægelsen' (counter gang) eller pseudobevægelsen (pseudo gang).
100
Al Qaeda er en klassisk 'pseudo gang'. De blander sig med lokale guerillaer, der måske kæmper for uafhængighed af et område mod en besættelsesmagt, en lokal hersker, osv. Derefter skærpes tonen. 
Efter at Hugo Chavez har givet Bush kamp til stregen, blev han af neo-cons beskyldt for at være medlem af al Qaeda ... langt ude, selvom Chavez sikkert er en ret irriterende mand.
101
I operation Gladio blev der af efterretningsvæsener i Europa arrangeret terroristangreb for at kompromittere venstrefløjen. Taktikken er muligvis mere 'højreorienteret', men Stalins organer har uden tvivl kendt til dem også. Der var også under Putin en underlig hændelse med nogle sammenstyrtede boligkomplekser i Rusland, som blev tilskrevet tjetjenere. Herefter blev grebet strammet om den del af landet.
102
Det er vigtigt at vide, at det IKKE er skamfuldt at stille spørgsmål ved det, der foregår. Mennesker bliver helt duknakkede, når disse emner bringes på banen. Det er helt OK at spørge undrende, om hvordan det kan lade sig gøre, at finde en stak pas, der identificerer flykaprere i en bygning der bogstavelig talt er pulveriseret. Og det er netop OK, fordi man forventer af os, at vi bygger vort livssyn, vores tillid til myndigheder og vores accept af krigshandlinger, på netop betydningen og fortolkningen af et sådant fund i en bunke støv.
103
Det første, der ofres i en krig, er sandheden.

 Ovenstående informationer er allerede overhalet af nye informationer. Det gør ikke nødvendigvis de 'gamle' overflødige, på ingen måde. I visse tilfælde skal der slettes, rettes og revideres. Mest af alt skal der dog tilføjes. Her er en enkelt af de senere tilkomne info-kilder:

Niels Harrit - en forsker tager bladet fra munden
Forsker ved Kbh. Univ i nanoteknologi og lektor i kemi, er sammen med Jakob Hede Madsen gået ind i en dansk afdeling af 911truth
se JHM's sites 911truth.dk og agenda911.dk

Niels Harrit har noget at have det i. Han har som forsker og lektor i kemi været med til publicere en rapport, hvor der med sikkerhed fastslås, at der var nano-thermite - et for det blotte øje usynligt super-sprængstof - i store mængder tilstede i den 3. bygning, der faldt ved WTC kaldet bygning 7.

Han har hermed som en af de første forskere fået lov til at præsentere et stykke uomgængelig bevismateriale. Hardcore kemisk forskning lyver ikke. Det var der andre, der gjorde. Han har meldt sig under fanerne hos 911truth-bevægelsen, der tæller 100.000'er Verden over. Der kan ses et videoklip fra et dansk TV-interview ude på nettet - med engelske undertekster. Det er meget essentielt, at en mand med den tyngde har taget bladet fra munden.

Læs også denne artikel!


Emner
Konspiration