E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
31 Mar 2010 23:26
URL
http://www.israel-info.dk/
Emner
Israel

Hvorfor Israel-info? Hvorfor er der gennem nu flere år arbejdet på at præsentere denne hjemmeside om Israel? Grunden er, at mange mennesker i Danmark de sidste år har undret sig over den utrolig skæve debat om Israel her i landet. Mens Israel frem til begyndelsen af 1970´erne nød stor opbakning, ja beundring i den danske befolkning, er situationen i dag ganske anderledes. I dag lægges Israel for had, og der opfordres ligefrem til boykot mod den jødiske stat. Årsagen til denne dramatisk ændrede holdning til Israel er en årelang misinformation i danske medier, på danske skoler og på læreanstalter. Ikke mindst blandt unge danskere, er behovet for ordentlig og redelig oplysning om Israel stærkt påkrævet. Israel-info er en selvstændig og uafhængig Internet-side, som er blevet til med det formål at bryde den i Danmark herskende misinformation - og i stedet yde en ærlig og redelig oplysning om Israel og Mellemøsten. I Israel foregår en levende, fri og højrøstet debat, hvor alle emner diskuteres og hvor alle samfundsmæssige problemer endevendes. Her lægges vægt på miljø, på kvindernes ligestilling, på dyrebeskyttelse, på økologi, på vedvarende energi og på naturgenopretning. I Israel forskes der frit, og videnskab og teknologi er i verdensklasse. I Israel finder man alle tænkelige politiske retninger. Her er religionsfrihed; her tænkes, tales og skrives frit. Velkommen på www.israel-info.dk kontakt@israelinfo.dk Redaktør: Otto Rühl